CO2e kalkylator - ClimateHero

Beräkna dina CO2 utsläpp med ClimateHero's CO2e kalkylator

För att begränsa jordens uppvärmning till maximalt 2 grader Celsius behöver världens CO2-utsläpp minskas från i snitt 5ton CO2e per person och år till under 2 ton CO2e per person och år. Än så länge går utvecklingen åt fel håll och 2017 kom alarmerande rapporter om att CO2-halten i atmosfären nått 400 ppm co2. CO2-utsläppen är ojämnt fördelade över världen, där den rikaste delen står för de absolut största utsläppen. Exempelvis har Sverige ett snittutsläpp på 9 ton CO2e per person och år, nästan dubbelt så högt som världssnittet.

Hur kan jag beräkna mina CO2 utsläpp?

Med ClimateHero's CO2 kalkylator kan du snabbt och enkelt beräkna ditt CO2 avtryck. Testet består av ett antal frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Frågorna är uppdelade i tre olika kategorier, bostad, resor och konsumtion.

Vad är CO2e?

CO2e är en förkortning för koldioxidekvivalent. Det härstammar från den kemiska beteckningen för koldioxid (som är CO2) samt förkortningen e, för ekvivalent. Ibland förekommer även beskrivningen CO2ekv.