Jag har beräknat mitt klimatavtryck. Prova du med!

Testet tar bara 5 minuter och ger tips på hur du kan banta ditt klimatavtryck!

Testet består av ett antal frågor om hur du bor, reser och konsumerar. Efter testet får du personliga tips på hur du kan banta ditt klimatavtryck genom livsstiländringar.

Koldioxidberäkning - Vad är ett hållbart Koldioxidavtryck?

Med koldioxidavtryck, eller koldioxidfotavtryck, menas hur stora koldioxidutsläpp jag som privatperson orsakar varje år. Världssnittet ligger idag på 5 ton koldioxidekvivalenter per år och snittsvensken är ansvarig för 9 ton koldioxidekvivalenter. Klimatforskarna är eniga om att vi omgående måste banta våra koldioxidutsläpp till under 2 ton koldioxidekvivalenter per år.

Koldioxidbanta - Kan man bli koldioxidneutral?

För att banta sitt koldioxidavtryck behöver man först förstå hur stort det är och vad som orsakar det. Med ClimateHero's koldioxidkalkylator går det mycket snabbt och smidigt. Testet består av ett antal frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Frågorna är uppdelade i tre kategorier, Bostad, Resor och Konsumtion.

Förutom att minska dina egna koldioxid utsläpp så kan du uppmana vänner att göra det samma, samt att politiskt verka för exempelvis en koldioxidskatt som skulle ha positiv påverkan på atmosfärens koldioxidhalt.